xay dung kdc 577

CTY-XAY-DUNG-KDC-577
Khu dân cư Sơn Tịnh Quảng Ngãi – KDC 577 08/28/2021

Khu dân cư Sơn Tịnh Quảng Ngãi (KDC 577) do chủ đầu tư Công ty cổ phần 577 làm chủ...

Tư vấn